Events – Hukuk Etkinlikleri ve Duyurular

Etiketler: Bilişim Hukuku, Bilişim Avukatı, Bilişim Suçları, Marka Avukatı, Marka Hukuku, Borsa Hukuku, Şirket Avukatı, Sözleşme Avukatı, Sosyal Meyda Hukuku, İnternet Hukuku

28.02.2012

– Law of Games- The Game Has Rules Panel, was held in Özyeğin University Law Faculty in 28.02.2012. During this meeting with high attendance, the issue of digital games and law has been taken into consideration in a scientific meeting for the first time.

18.01.2013

-Internet Media Law-1 Panel was held in Medipol University.

27.03.2013

-Internet Media Law –II Panel was held in Medipol University. In this panel, Internet Media Law was considered in conjunction with subjects such as unfair competition, publish law, law no. 5651, information technology crimes, copyright law.

30.11.2013

– Data Security Law Panel was held in Istanbul Bar Association. Panel which included up to date subjects such as Security of Personal Data, Security of Trade Secrets, Information Technologies and Data Security has attracted intense attention.

27.04.2013

-Intellectual Property Law Symposium was completed in Istanbul University Law Faculty with the presentation of manifest upon a variety of topics.

04.01.2014

“The Effects of Registered Electronic Mail and Electronic Notification to the Legal Process” panel is going to be held in Orhan Adli Apaydın Conference Hall on 4 January 2014 Saturday by the Istanbul Bar Association.

26.12.2013

-Corporate Law Symposium is going to be held in Çankaya University Legal Research, Counseling and Application Center – Balgat Campus.

23.02.2014

– Dispute Resolutions and Arbitration Panel on Finance Law was held in Istanbul Bar Association.

02.03.2015

– Electronic Trade and Digital Cash Law Panel was held.

08.05.2015

– Rights of the Personal and Minority Interest Shareholders in Joint-stock Companies Symposium was held.

13-14.10.2014

Problems and Solutions in Intellectual Property Rights Meeting was held.

 

 

28.02.2012

-Oyun Hukuku-Oyunun Kuralları Var Paneli, 28.02.2012’de Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yapıldı. Yoğun katılımın olduğu toplantıda dijital oyunlar ve hukuk konusu ilk defa bir bilimsel toplantıda ele alınmış oldu.

Bilişim Hukuku, Bilişim Avukatı, Şirket Avukatı, Oyun Hukuku, Bilişim Hukuku Avukatı, Sözleşmeler, Marka Hukuku

18.01.2013

-İnternet Medyası Hukuku-I Paneli, Medipol Üniversitesinde yapıldı.

Sosyal medya avukatı, sosyal medya hukuku, yeni medya hukuku, internet hukuku, şirketler hukuku, bilişim avukatı, bilişim hukuku avukatı

27.03.2013

-İnternet Medyası Hukuku-II Paneli Medipol Üniversitesinde Yapıldı. Panelde İnternet Medyası Hukuku, haksız rekabet, yayın hukuku, 5651 sayılı kanun, bilişim suçları, telif hukuku gibi açılardan ele alındı.

Bilişim Hukuku, Bilişim Avukatı, Bilişim Hukuku Avukatı, Şirket Avukatı, İnternet Suçları, Marka Hukuku, Tasarım Hukuku, FSEK

30.11.2013

-Veri Koruma Hukuku Paneli, İstanbul Barosunda gerçekleştirildi. Kişisel Verilerin Korunması, Ticari Sırların Korunması, Bilişim ve Veri Koruma gibi son derece güncel konuların ele alındığı panele yoğun bir ilgi görüldü.

Telif Hukuku, Bilişim Hukuku, Bilişim Avukatı, Bilişim Hukuku Avukatı, İnternet Hukuku, Marka Hukuku, Sosyal Medya Hukuku, Oyun Hukuku

27.04.2013

-Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde çeşitli konularda sunulan tebliğlerle tamamlandı.

Oyun Hukuku, Oyun Sözleşmesi, Bilişim Hukuku, Lisans Sözleşmesi, Bilişim Avukatı, Bilişim Hukuku Avukatı, Marka Hukuku, Marka Avukatı

04.01.2014

– İstanbul Barosunca düzenlenen “Kayıtlı Elektronik Posta Ve Elektronik Tebligatın
Hukuk Sürecine Etkileri” konulu panel 4 Ocak 2014 Cumartesi günü saat 9.30’da Orhan Adli Apaydın konferans Salonunda yapılacak.

Bilişim Hukuku, Bilişim Hukuku Avukatı, Oyun Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirket Avukatı, Marka Hukuku, Tasarım Hukuku, Telif Hukuku

26.12.2013

-Şirketler Hukuku Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi Hukuk Araştırma Danışma ve Uygulama Merkezi- Balgat Kampüsünden yapılacak

23.02.2014

-Finans Hukukunda Uyuşmazlık Çözümü ve Tahkim Paneli İstanbul Barosunda Yapıldı.

02.03.2015

– Elektronik Ticaret ve Elektronik Para Hukuku Paneli Yapıldı.

08.05.2015

– Anonim Şirketlerde Bireysel ve Azınlık Pay Sahipleri Hakları Sempozyumu Yapıldı.

13-14.10.2014

Fikri ve Sınai Haklarda Problemler ve Çözüm Yolları Toplantısı Yapıldı.

 

-Bilişim Avukatı, Telif Avukatı, Marka Avukatı, Bilişim Hukuku Avukatı, Şirket Avukatı, Hukuk, Avukat, Mahkeme

Bilişim Hukuku, Bilişim Avukatı, Bilişim Suçları, Bilişim Sözleşmeleri, Oyun Hukuku, Bilişim Avukatı, Bilişim Hukuku Yüksek Lisansı, Bilişim Hukuku Mevzuatı, Bilişim Kanunu, Bilişim Hukuku Kitabı, Bilişim Hukuku Avukatı, Bilişim Avukatı, Bilişim Sözleşmeleri