Elit Hukuk

Bilişim Hukuku

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN 17 TEMMUZ 2019 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİNE İLİŞKİN İNCELEME

Av. Ayşenur Kaba 6698 sayılı Kanun ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun karar organı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturulmuştur. Kurul, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde gerekli ve yeterli önlemleri belirlemek; kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli ... devamını oku...

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN İNCELEME

5 Ağustos, 2019 by admin in Genel, Yayınlar - Law Reports
Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler 19 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1. ve 2. maddesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na dair bazı değişikliklere yer verilmiştir. ... devamını oku...
Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk

Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk

TBMM’de kabul edilerek yasallaşan kanun sonucunda; alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartı haline getirildi. Buna göre, Türk Ticaret Kanunu madde 4 hükmünde düzenlenen davalardan konusu  bir miktar alacak ve tazminat olan ... devamını oku...

Elektronik Tebligat Zorunluluğu

06.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” (“Yönetmelik”) uyarınca aralarında sosyal güvenlik kurumu, mahkemeler ve diğer idari kurumların da bulunduğu yetkili makamlar tarafından elektronik tebligat yapılmasının ... devamını oku...

ÖDEME ve MENKUL MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ ve ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI

  ÖDEME ve MENKUL MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ ve ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI Bilişim Hukuku Avukatı, Bilişim Davaları, Bilişim Hukuku Yargıtay Kararı, Bilişim Avukatlığı, Bilişim Avukatları, Bilişim Suçlarına Bakan Avukatlar, Bilişim Suçları Avukatı  6493 Sayılı Ödeme ve Menkul ... devamını oku...

SORU VE CEVAPLARLA 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun

SORU VE CEVAPLARLA 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve alt Düzenlemelerine SORU 1: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (6493 ... devamını oku...

Tasarım Hukuku I Endüstriyel Tasarım Hukuku I Design Law

Türk hukukunda tasarımlar tescil edilmişse 554 sayılı KHK ile özel ve daha kuvvetli olarak korunurlar. Tasarımların üzerinde tescil yoksa da hak sahipliği ve koruma mümkündür. Bu halde her davada tasarımın hak sahipliğinin ispatlanması gereklidir. Öte yandan tescilsiz koruma TTK haksız rekabet ... devamını oku...

Anonim Şirketler Hukukunda Rekabet Yasağı

 rademark law, commercial law, turkish game lawyer, turkish game law, şirketler hukuku, Anonim şirketler hukukunda, diğer şirket tiplerinde olduğu hem ortaklar hem de yöneticiler bakımından bazı rekabet yasağı düzenlemelerine gidildiği görülmektedir. Türk Ticaret Kanunu’nıun şirketler ... devamını oku...

Elektronik Ticaret Hukuku I Turkish Electronic Commerce Law

Cep telefonlarına gönderilen mesajlara kısıtlama getiren yasal düzenlemenin uygulanması için beklenen yönetmelik de yürürlüğe girdi. Yönetmelik, mesaj gönderen kadar aracılık edeni de sorumlu kılmaktadır. Elektronik iletişim yoluyla yapılan reklam ve tanıtımlara Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ... devamını oku...

Markanın Devri ve Marka Lisans Sözleşmesi

Marka hukukunda markanın üzerinde hak sahibi bazı hukuki işlemlerde bulunabilir. Marka işletmenin gayrı maddi malvarlığı unsurudur. Marka soyut bir haksa da mutlak ve malvarlığı hakkıdır. Bu sebeple marka sahibi markasını devredebileceği gibi lisans sözleşmesi ile üçüncü kişilere de ... devamını oku...